Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Interaktívny sprievodca: Fasády

Chcete zmeniť použitie?

  • Vzhľad dosky cetris Vyberte prosím
  • Uloženie dosiek na fasáde Vyberte prosím
  • Finálny vzhľad fasády Vyberte prosím
  • Druh nosného roštu Vyberte prosím
  • Hrúbka izolácie Vyberte prosím
  • 1. Typ objektu Vyberte prosím

Typ objektu?

Hrúbka izolácie?

Druh nosného roštu?

Finálny vzhľad fasády?

Uloženie dosiek na fasáde?

Vzhľad dosky Cetris?

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte, na aký typ objektu má byť fasáda aplikovaná.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte, akú hrúbku bude mať izolácia.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte druh nosného roštu.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte finálny vzhľad fasády.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte uloženie dosiek na fasáde.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte vzhľad dosky Cetris.

Technologický postup montáže
si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Technologický postup montáže
si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Technologický postup montáže
si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie