Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

O výrobcovi

Akciová spoločnosť CIDEM Hranice divízia CETRIS je výrobcom doskového materiálu , ktorý uvádza na trh pod ochrannou značkou cementotriesková doska CETRIS®.

Výstavba závodu na výrobu cementotrieskových dosiek v Českej republike bola zahájená v roku 1987, do prevádzky bol závod uvedený v roku 1991.

V prvých rokoch výroby bol sortiment obmedzený v podstate iba na základnú dosku CETRIS® BASIC bez povrchovej úpravy. Postupne sa ponuka rozširovala, pribudlo množstvo služieb ako napr. rezanie , frézovanie , brúsenie , vŕtanie, nanášanie povrchových úprav a daľšie , V súčasnej dobe ponúkame celkom 14 druhov cementotrieskových dosiek a stále vyvíjame nové druhy, aby sme uspokojili potreby a priania našich zákazníkov.

Spoločnosť CIDEM Hranice a.s. - divízia CETRIS je v súčasnosti najväčším výrobcom cementotrieskových dosiek v Európe. Výrobná kapacita linky je 55 000 m3ročne.

O rozšírujúcej sa obľube a mnohostrannom použití dosiek CETRIS® svedčí aj to, že sú v súčasnej dobe vyvážané do skoro celej Európy, ale aj do zemí Afriky, Ázie a Južnej Ameriky.

Cementotrieskové dosky CETRIS® vyrába technologické zariadenie dodávané nemeckou spoločnosťou BISON. V roku 2010 prešla výrobná linka rozsiahlou rekonštrukciou s cieľom zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem výroby. Vo výrobnej linke je novo inštalované čistiace a brúsne zariadenie, ktoré dokonale čistí výrobné plechy a tým zlepšuje kvalitu povrchu dosiek. Sušiaca miestnosť bola zrekonštruovaná a rozšírená, získala sa nová formátová píla. Pri formátovaní vyrobených dosiek je teraz možné deklarovať nižšie hodnoty tolerancie pre tolerancie povolených odchýlok rozmerov a tvarov, ktoré sú výrazne pod hodnotami normy. V línii povrchovej úpravy sa urobili veľké zmeny. Bola získaná plne automatizovaná linka na povrchovú úpravu KRONOS od talianskeho výrobcu MAKOR, ktorá dokonale ošetruje nielen pohľadovú stranu dosiek, ale aj jej okraje. Vylepšený a rozšírený proces povrchovej úpravy zahŕňa zariadenie na čistenie a brúsenie lícovej plochy a výkonné zariadenie na sušenie a chladenie na začiatku celého procesu. Modernizovala sa aj kompresorová hala, rozšírila sa expedičná hala a počítame s investíciami vedúcimi k modernizácii a rozšíreniu nášho závodu v budúcnosti.

Veľkú a neustálu pozornosť venujeme kvalite vyrábaných výrobkov. Už v roku 1996 sme získali certifikát kvality podľa EN ISO 9002 od medzinárodnej akreditovanej certifikačnej spoločnosti Lloydś Register Quality Assurance. Po vydaní novej normy bol tento systém v roku 2003 znovu certifikovaný podľa ISO 9001. Na výrobu cementotrieskových dosiek CETRIS® ďalej dohliadajú oprávnené a notifikované osoby. Keďže spoločnosť vyváža svoje výrobky po celej Európe, dosky z cementových triesok sú certifikované nielen podľa európskych harmonizovaných noriem, ale aj podľa národných noriem.