Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Podhľady a sokle

Podhľady a sokle

Cementotriesková doska CETRIS® sa vo velkej miere používa k vodorovnému alebo šikmému obloženiu stropných trámových konštrukcií alebo k presahu strešnej konštrukcie. Predovšetkým vo vonkajšom prostredí sa ponúka použitie nehorľavých, vlhku odolných dosiek CETRIS®, podobné využitie je vhodné aj v prípade obkladu spodnej stavby – sokla. Na základe požiadavky na záverečnú povrchovú úpravu či vzhľad je možné použiť rôzne druhy cementotrieskových dosiek CETRIS®.

Pre opláštění soklu je možné použiť aj základné dosky CETRIS® BASIC. Pri voľbe tohto druhu je nutné rešpektovať zloženie a správanie cementových výrobkov – nejednoliatý vzhľad a cementový výkvet, ktorý je prirodzený u všetkých materiálov s cementovým spojivom.

Dosky CETRIS® s povrchovou úpravou CETRIS® FINISH, CETRIS® PROFIL FINISH je možné využiť ako finálne obklady soklov, presahov striech, atik a podobne. Pri dodržaniu technologického postupu montáže a skladby je možné v prípade podhľadu vytvoriť nie len funkčný, ale aj požiarne odolný podhľad.


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca