Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Strechy

Cementotrieskovú dosku CETRIS® je možné použiť v konštrukciách šikmých striech, kde je vždy zaaplikovaná ako záklop nosnej konštrukcie ( krovy, trapéz ) a taktiež nosič konštrukcie strešnej krytiny, event. samotnej krytiny. Pri dimenzií hrúbky dosky CETRIS® je nutné rátať u:

strechy šikmé:

  • s váhou střešnej krytiny
  • s váhou snehu podľa snehových oblastí, ktoré sú stanovené v jednotlivých štátoch
  • s montážnym zaťažením ( 1kN/m2 )
  • s osovou vzdialenosťou krovov, event. horných vĺn trapézového plechu

strechy ploché:

  • s váhou střešnej krytiny
  • s váhou snehu podľa snehových oblastí, ktoré sú stanovené v jednotlivých štátoch
  • s montážnym zaťažením ( 1kN/m2 )
  • s osovou vzdialenosťou krovov, event. horných vĺn trapézového plechu
  • s požiarnou odolnosťou

Návrh nosných dosiek záklopu musí byť overený projektantom nosné konštrukcie (statikom) z hľadiska stanovenia zaťaženia, konštrukčného riešenia (s ohľadom na uloženie a pripojenie dosiek v podporách apod.) a správneho použitia tabuliek pre dimenzovanie.


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca