Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Produkty

Celý výrobný program divízie CETRIS je založený na jednoduchom princípe. Hlavným a jediným produktom je základná doska CETRIS® BASIC, vyrábaná v hrúbke od 8 do 40 mm v dvojmilimetrových intervaloch. Základný formát dosky je 3 350 x 1 250 mm.

Z tejto dosky následne vytvárame pomocou rôznych služieb (formátovanie, frézovanie, vŕtanie, fazetovanie, brúsenie, nanášanie povrchových úprav, event. ich kombinácií) celý náš výrobní program.

Výber produktov z ľavého menu je možné rozdeliť ešte na dosky štandardné - dosky vyrábané na sklad a dosky na objednávku. Dosky štandardné, vyrábané na sklad sú: CETRIS® BASIC, CETRIS® PD, CETRIS® PDB, CETRIS® PROFIL, CETRIS® AKUSTIC, CETRIS® INCOL, CETRIS® HOBBY PLANK, CETRIS® HOBBY Záhonový obrubník.

Dosky na objednávku - CETRIS® PLUS, CETRIS® FINISH, CETRIS® PROFIL PLUS, CETRIS® PROFIL FINISH, CETRIS® AKUSTIC FINISH, CETRIS® AKUSTIC INCOL, CETRIS® PROFIL LASUR.