Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

CETRIS® PROFIL FINISH

je cementotriesková doska s reliéfom opatrená základným podnáterom a finálnou povrchovou úpravou

CETRIS® PROFIL FINISH

CETRIS® PROFIL FINISH je cementotriesková doska s reliéfom so základným podnáterom a finálnou povrchovou úpravou.

Cementotriesková doska hrúbka 10 nebo 12 mm, povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva alebo bridlice.

Doska má základný náter a finálnu farbu v odtieňoch podľa vzorkovníka RAL, NCS.Nájdete tu prehľad dodaných farebných odtieňov, vrátane rozdelenia na cenové skupiny (odtieň A - štandardný typ, odtieň B - neštandardný typ) tu.
Základný rozmer dosky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby sú rovnaké ako u dosiek CETRIS® BASIC. Pre svoj dekoratívny vzhľad sa dosky
CETRIS® PROFIL FINISH používajú predovšetkým ako fasádne obkladové dosky v exteriéroch aj interiéroch.

Rubová strana cementotreiskových dosiek CETRIS® PROFIL FINISH je s ochranným základným náterom, ktorý nemá pravidelnú štruktúru, vzhľad a dostatočné krytie. Náter nemá špecifikovaný farebný odtieň, požiadavka na prevedenie v bielom alebo transparentnom odtieni musí byť vopred uvedená v objednávke. Okraje povrchovej úpravy na rubovej strane môžu mať postrek vrchnej náterovej hmoty použitej pre povrchovú úpravu lícovej strany a hrán.

Technické špecifikácie:

Základný formát:3 350 x 1 250 mm
Hrúbky dosiek:10-12 mm
Objemová hmotnosť:1 150 - 1 450 kg/m3
Typ reliéfu:bridlica a drevo
Služba:podľa požiadavky zákazníka - rezanie, vŕtanie otvorov, zrážanie hrán
Povrchová úprava:základná a finálna farba
Odtiene:podľa vzorkovníka RAL, NCS (vhodnosť odtieňa konzultujte s výrobcom)

Vhodné pre systémy:

Vzorkovníky RAL a NCS

Upozornenie: vzorkovník farieb je iba orientačný

Vlastnosti dosiek CETRIS®

Cementotrieskové dosky CETRIS® spájajú výhodné vlastnosti cementu a dreva.

Sú ľahšie ako tradičné cementovláknité dosky, ich pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazu a plesniam ich radí pred štiepkocementové alebo sadrokartónové dosky.

    Zloženie dosky


  • 0%Drevo
  • 0%Cement
  • 0%Voda
  • 0%Hydratačné prísady

Dosky CETRIS® sú:

Nehorlavé

Cementotriesková doska CETRIS® je ohňovzdorná, klasifikácia triedy reakcie na oheň podľa európskej normy EN 13 501-1 je A2-s1, d0–nehorľavá.

Ekologické

Cementotrieskové dosky sú ekologické, priateľské k životnému prostrediu. Neobsahujú nebezpečné látky ako azbest a formaldehyd, sú odolné proti benzínu a olejom.

Mrazuvzdorné

Cementotrieskové dosky CETRIS® sú mrazuvzdorné, boli otestované na 100 zmrazovacích cyklov podľa ČSN EN 1328.

Odolné proti povetrnostným podmienkam

Cementotriesková doska CETRIS® je najlepší materiál pre vlhké prostredie aj pre exteriér vďaka svojej odolnosti proti vlhkosti.

Hygienicky nezávadné

Dosky CETRIS® sú hygienicky nezávadné, nezapáchajú a neobsahujú žiadne nebezpečné látky.

Zvukovo izolačné

Dosky CETRIS® sú zvukovo izolačné (vzduchová nepriezvučnosť 30 – 35 dB).

Odolné proti hubám a plesniam

Vďaka odolnosti dosiek CETRIS® proti vlhkosti sa na povrchu dosiek netvoria plesne.

Odolné proti hmyzu

Cementotrieskové dosky CETRIS® sú pre svoj obsah cementu absolútne odolné voči hmyzu.

Služby a povrchové úpravy

Cementotrieskové dosky CETRIS® je možné opracovávať všetkými bežnými drevoobrábajúcimi strojmi. Pre profesionálne opracovanie dosiek by sa mali používať len nástroje opatrené tvrdokovom. Dosky je možné rezať, vŕtať, frézovať aj brúsiť. Dosky je možné upevňovať ku konštrukciám skrutkovaním poprípade nitovaním. Alternatívne je možné dosky CETRIS® prichytiť k nosnej konštrukcií lepením alebo pomocou príchytiek. Obidva spôsoby sa používajú predovšetkým pre uchytenie dosiek v systéme zavesených odvetraných fasád – viď fasádne systémy.

Divízia CETRIS podľa požiadaviek zákazníkov delí dosky v pozdĺžnom, priečnom i šikmom smere. Dosky režeme vždy zo základného výrobného formátu 3350 x 1250 mm na špeciálnom zariadení. Minimálne možné rozmery rezaných pravoúhlych formátov dosiek sú 50 x 50 mm. Maximálne možné rozmery rezaných pravouhlých formátov dosiek činia 1225 x 3 325 mm.

Dodávame dosky s vyvŕtanýmiotvormi, vrátane zahĺbení , podľa predloženého vŕtacieho plánu zákazníka.

Celoplošné strojové brúsenie prevádzame pre zhotovenie podlahových brúsených dosiek CETRIS® PDB z dôvodu zníženia hrúbkovej tolerancie na +- 0,3 mm.

Na bočné hrany cementorieskových dosiek CETRIS®podľa priania zákazníkov frézujeme polopero , pero, drážku alebo zrážame hrany.

Pri aplikácií povrchových úprav na cementotrieskovej dosky CETRIS® je nutné dbať zásad uvedených v technických a montážnych postupoch. Odporúčané materiály aj zásady používania nájdete tu.

Podrobné informácie:


k tejto téme si môžete stiahnúť vo formáte PDF.

Stiahnuť informácie

Predpis pre aplikáciu povrchových úprav:

Stiahnuť informácie

Balenie, skladovanie, manipulácia a parametre expedovaných dosiek CETRIS®

Cementotrieskové dosky CETRIS® sú ukladané na prepravné drevené podložky , ktoré umožňujú manipuláciu vysokozdvižným vozíkom. Fixácia je zaistená stiahnutím dosiek k podložke páskou priečne, pozdĺžne páskovanie sa zhotovuje iba na prianie zákazníka.

Dosky sú chránené proti poveternostným vplyvom obalom z PE fólie. . Toto balenie nespĺňa podmienky pre dlhodobé vystavenie účinkom poveternostných podienok pri skladovaní\ na nekrytom priestranstve.
Skladovanie cementotrieskových dosiek CETRIS® by malo byť v krytých suchých priestoroch , aby dosky pred ukotvením do konštrukcie nenavĺhaly.

Pri skladovaní dosiek bez povrchovej úpravy je možné pri rovnakom pôdorysnom rozmere ukladať vo viacerích vrstvách na seba. Palety s doskami s povrchovou úpravou nie je možné ukladať na seba.

Pri manipulácii by mali byť dosky CETRIS® uložené na podložke . Pri inom uložení sa s doskami manipuluje vo zvislej polohe. Rovnako ručné prenášanie sa vykonáva výhradne vo zvislej polohe.

Podrobné informácie:

k tejto téme si môžete stiahnúť vo formáte PDF.

Stiahnuť informácie

Informácie a školenia

Potrebujete viac informácii o doskách? Skúste naše školenia alebo nám zavolajte.