Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Balkóny

Cementotriesková doska CETRIS® sa pre vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom, ohňu a mechanickému porušeniu mimo iné používa aj ako obkladový prvok v exteriéri. Okrem opláštenia objektov je možné použiť dosku CETRIS® jako výplň zábradlia schodísk, balkónov, terás, lodžií apod.

Bezpečnosť a použiteľnosť výplní zábradlí na balkónoch, terasách, lodžií sa posudzuje podľa normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Kritickou skúškou je overenie spoľahlivosti výplne zábradlia na účinky rázového zaťaženia. Pri tomto testu musí výplň zábradlia odolať mäkkému rázu s energiou rázu až 250 J.

Táto nárazová skúška slúži k preukázaniu bezpečnosti výplne zábradlia pri náraze osoby. Skúšobná vzorka, ktorá odpovedá reálnemu prevedeniu je vystavená účinkom nárazu skúšobného telesa dopadajúceho s požadovanou energiou kolmo na povrch výplne. Mäkký ráz predstavuje vak naplnený sklenenými guličkami o priemere 3 mm a celkovej hmotnosti 50 kg. Bod nárazu sa určuje do miest s najmenšou odolnosťou výplne – najčastejšie stred výplne. Po náraze je hodnotený stav výplne – mimo iné nesmie dôjsť k vytvoreniu otvoru, ktorým by prešla guľa o priemeru 76 mm, poprípade nesmie vzniknúť trhlina až k okraji výplne. Na základe týchto testov je nutné použitie minimálnej hrúbky cementotrieskovej dosky CETRIS® 14 mm, spôsob uchytenia a kotvenia je popásaný v technických listoch.

Pre tieto aplikácie sú určené cementotrieskové dosky CETRIS® FINISH. Dosky CETRIS® FINISH majú líc a hrany ošetrené základným náterom a finálnym náterom (odtieň podľa RAL, NCS – farebný odtieň konzultujte s výrobcom). Rubová strana dosiek CETRIS® FINISH môže byť pri požiadavke zákazníkom ošetrená základným náterom - penetráciou v bielej farbe. Táto povrchová úprava nie je rovnako plne krycia ako na lícovej strane. Pre dosiahnutie rovnakého vzhľadu odporúčame rubovú stranu opatriť vrchným náterom na stavbe.


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca