Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Fasády

V dnešnej dobe sa okrem zlepšenia tepelno- izolačných vlastností stavieb kladie stále väčší dôraz na ochranu muriva proti vlhkosti, bojuje sa proti hluku a je viditeľná snaha zlepšiť estetický vzhľad objektu. V obytných a administratívnych budovách je vo vykurovaných priestoroch relatívna vlhkosť 60% a je tlačená k vonkajšiemu povrchu muriva, kde vodné páry kondenzujú. Tým sa zvyšuje tepelná vodivosť muriva, voda v murivu zmrzne, tým zväčší svoj objem a poškodí omietku. V interiéroch potom môžu vznikať plesne. Optimálnym riešením týchto problémov je použitie fasádnych odvetraných systémov.
Fasádne odvetrané systémy s cementotrieskovými doskami CETRIS® sú jednou z možností využitia dosiek CETRIS® v stavebníctve pre ochranu obvodových konštrukcií pred účinkami poveternostných podmienok.
Odvetrané fasády je možné použiť pre novostavby aj rekonštrukcie:
  • rodinných a bytových domov
  • administratívnych a občianskych stavbách
  • priemyselných a poľnohospodárskych objektov
Výhody odvetraných fasád
Podľa umiestnenia dosiek CETRIS® na fasáde delíme odvetrané fasádne systémy na:
  • CETRIS® VARIO – dosky s priznanou vodorovnou a zvislou škárou medzi jednotlivými formátami
  • CETRIS® PLANK – dosky s preloženou vodorovnou škárou a priznanou zvislou škárou
Pre kotvenie dosiek CETRIS® je možné použiť tri druhy nosných roštov:
  • drevený nosný rošt
  • nosný rošt zo systémových profilov na báze hliníka alebo pozinkovaného plechu
  • kombinovaný rošt – kotvy, UNI spojky, drevené late


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca