Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Steny

Moderným trendom vo výstavbe je použitie montovaných konštrukčných systémov – buď s nosnou oceľovou alebo drevenou konštrukciou. Pri výstavbe rodinných domov, drevostavieb, pri prestavbách, rekonštrukciách, nadstavbách alebo budovaní vyšších objektov dostávajú prednosť systémy ľahkých oceľových konštrukcií.

Dôvodom prečo použiť na opláštenie cementotrieskovú dosku CETRIS® je kombinácia výborných mechanických a požiarnych parametrov v pomere s priaznivou cenou. Doska CETRIS® nie je len vonkajšia „obálka“ rámovej konštrukcie a následný nosič kontaktnej alebo odvetranej zateplené fasády, ale zároveň aj stužujúci prvok s funkciou zavetrovania v rovine steny. Vzhľadom k triede reakcie na oheň A2-s1,d0 a vysokéj odolnosti voči ohni sa priaznivo cementotriesková doska CETRIS® podieľa aj na požiarnej odolnosti celej skladby steny.

Systém ľahkých konštrukcií je založený na použití týchto troch prvkov:
  • tenkostenných pozinkovaných profilov, ktoré tvoria nosnú konštrukciu
  • dosiek ako opláštenie (cementotřísková deska CETRIS® predovšetkým ako vonkajšie opláštenie)
  • minerálnej vlny ako tepelnej a zvukovej izolácia

Pri oceľovej konštrukcií sú použité pozinkované oceľové profily, za studena valcované, umožňujúce konštruovať nie len podpornú konštrukciu opláštenia oceľových hál, ale aj montovanej vnútornej steny s veľmi dobrými zvukoizolačnými vlastnosťami a hlavne nosné obvodové steny a stropy budov až do troch podlaží. Ľahké oceľové konštrukcie sú moderným stavebným systémom, s jednoduchou a rýchlou montážou, variabilitou a rôznorodosťou vonkajšieho vzhľadu budov, s ohľadom na životné prostredie.


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca