Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Podlahy

Použitím cementotrieskových dosiek CETRIS® je možné veľmi rýchlo a lacno, bez použitia mokrých procesov, vytvoriť novú podlahovú konštrukciu alebo zlepšiť akustické a tepelno - izolačné parametre stávajúcej podlahovej konštrukcie. Dosky CETRIS® sa úspešne používajú ako podlahové dosky pri sanácií starých drevených podláh, ako nosná vrstva položená na nosníkoch alebo v systéme ľahkých plávajúcich podláh. V kombinácií s tepelno - izolačnými materiálmi vytvára podlahovú konštrukciu s požadovanými izolačnými vlastnosťami aj ochranu proti ohni. Pre svoju tepelnú vodivosť nachádza uplatnenie u rôznych systémov podlahového vytápania.
Princípom podláh je vytvorenie homogénnej vrstvy z cementotrieskových dosiek CETRIS® pomocou:
 • dosiek s perom a drážkou v jednej vrstve (tl. >= 16mm)
 • dosiek s tupou hranou v dvoch vrstvách (min. tl. 2 x 12mm)
Využitie podláh z cementotrieskových dosiek CETRIS® :
 • novostavby bytových a občianskych stavieb
 • rekonštrukcie a sanácie stavieb
 • podlahy v nadstavbách a vstavbách povalových priestorov
 • montované objekty
 • kancelárske, administratívne a školské miestnosti
 • a ďalší
Prednosti podláh z cementotrieskových dosiek CETRIS® :
 • jednoduchá a rýchla montáž bez mokrých procesov
 • nízka plošná hmotnosť podlahovej konštrukcie
 • výborná zvuková a tepelno – izolačná schopnosť ľahkých plávajúcich podláh
 • schopnosť vyrovnávať rôzne výškové úrovne
 • možnosť kombinácie jednotlivých systémov podláh podľa potreby (rôzne hodnoty úžitkového zaťaženia)
 • podlaha je plne funkčná ihneď po položení
 • možnosť aplikácie širokého sortimentu podlahových krytín


k tomuto systému si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Ako vybrať vhodnú dosku:

Interaktívny sprievodca