Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Interaktívny sprievodca: Podlahy

Chcete zmeniť použitie?

 • Ostatní Vyberte prosím
 • Užitkové vlastnosti Vyberte prosím
 • Typ izolácie Vyberte prosím
 • Oblasť použitia Vyberte prosím
 • Orientácia podpor Vyberte prosím
 • Typ podkladu Vyberte prosím
 • 1. Vlhkosť v priestoru Vyberte prosím

Vlhkosť v priestore?

Typ podkladu?

Orientácia podpor?

Oblasť použitia?

Typ izolácie?

Ostatné?

Ďalšie užitné vlastnosti?

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte, v akom vlhkom prostredí podlaha bude.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte typ podlahy.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte orientáciu podpor.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte oblasť použitia podlahy.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte typ izolácie.

Rozmery a podlahové krytiny.

Kliknutím na jednu položku nižšie vyberte ďalšie úžitkové vlastnosti.

Pro Vami navrhnutú podlahu je najvhodnejším riešením

Tento systém podláh je v súčasnosti vo fáze skúšok v skúšobne.

Technologický postup montáže
si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie

Zadané parametre:

 • Plocha miestnosti: m2

Výpis potrebného materiálu:

Pod tenkovrstvé podlahové krytiny (PVC, koberec apod.) je nutné podlahy z dosiek CETRIS® celoplošne pretmeliť s dôrazom na styčné škáry. Nevyužité predvŕtané otvory, alebo jednotlivé spojovacie prvky je taktiež potreba zatmeliť. Väčšie nerovnosti by sa mali pred tmelením prebrúsiť úhlovou brúskou.

Pred lepením drevených parkiet je potrebné suchú podlahu napenetrovať. Pokiaľ sa parkety pokladajú ako plávajúce nie je penetrácia nevyhnutná, odporúča sa vložiť medzi parkety a dosky CETRIS® separačnú fólii z netkanej textílie alebo peneného polyetylénu (pre obmedzenie vŕzgania).

Pokiaľ sa na podlahy z dosiek CETRIS® lepí mozaiková, kamenná alebo keramická dlažba, je vhodné použiť max. formát dlažby 200 × 200 mm. Uvedené skladby sú vhodné aj pre kotvenie vykurovacej (odporovej) rohože a k následnému lepeniu keramickej dlažby. Pri lepení dlažby je nutné dodržovať pokyny výrobcov lepiacich tmelov (doporučená spotreba, veľkosť zubové stierky minimálne 8 – 10 mm, obojstranné lepenie). V miestnostiach nenamáhaných vodou nie je nutná hydroizolácia. Pri použití väčšieho formátu dlažby ako 200 × 200 mm odporúčame zvýšiť tuhosť podlahy – nejlepšie znížením osovej vzdialenosti podpor na polovinu (vložením nosníka), poprípade zvýšením hrúbky dosky o 30%.

Podrobné informácie
k lepeniu podlahových krytín si môžete stiahnuť vo formátu PDF.

Stiahnuť informácie


Rozmery a podlahové krytiny:

 • m2
  Zobraziť výsledok


Rozmery a podlahové krytiny:

 • m
 • kN/m2
 • m2
  Zobraziť výsledok
Charakter miestnosti Normové zaťaženie v kNm-2
povaly, neprístupne terasy, a ploché strechy s prvkami zastrešenia s rozpätím do 9.00 m<0.75/td>
byty vrátanie predsieni a chodieb, izby na ubytovniach, hoteloch, miestnosti v detských škôlkach a jasliach, spálne školských internátov, sanatórií, nemocníc, polikliník a iných liečebných zariadení, ordinácie a čakárne1.5
izby a kancelárske miestnosti vedeckých inštitúcií, administratívnych budov, knižnice, učebne škôl a iných zariadení s výukou bez umiestnenia ťažkého zariadenia alebo skladovania materiálov, poľnohospodárske miestnosti a priestory2
chodby vo výše uvedených miestnostiach s výnimkou školských zariadení, posluchárne, sály jedálne, kaviarne a reštaurácie3
chodby jedálni, kaviarni, reštaurácií, škôl, vlakové a autobusové stanice (ich verejné časti), divadlá, kiná, kluby koncertných sieni, športových hál, obchodných domov, múzeí, výstavných sieni a pavilónov, knižníc a pavilónov, archívov priemyselných budov4
Trieda A plochy pro domáce priestory.
Trieda B kancelárske plochy.
Trieda C plochy, kde dochádza k zhromažďovaniu ľudí.
Trieda D obchodné plochy.
Trieda E plochy, kde môže dôjsť k nahromadeniu tovaru vrátania prístupových plôch.
Stále sa nemôžete rozhodnúť?