Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Bauintegra

Centrálny sklad

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 903 751 590

E-mail: fantuzzi@bauintegra.sk

Fakturačná a poštová adresa

Bauintegra, s.r.o.

Daxnerova 2636/9

010 01 Žilina

Slovenská republika

IČ: 50 424 165

DIČ: 2120319619

IČ DPH: SK2120319619

IBAN: SK04 0200 0000 0037 0409 1151

BANKA: VÚB, a.s.; Bratislava

Firma je zapísaná v Obchodnom registri; Oddiel: Sro; vložka číslo: 66089/L