Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Opláštenie výťahových šachiet doskami CETRIS

Opláštenie výťahových šachiet doskami CETRIS

Oceľové konštrukcie výťahových šachiet môžu byť opláštené rôznymi materiálmi. V poslednej dobe ale prevažuje použitie cementotrieskových dosiek CETRIS® a to predovšetkým pre ich veľmi dobré vlastnosti a taktiež pre úsporu času, námahy aj financií.

Hlavné prednosti použitia opláštenia výťahových šachiet doskami CETRIS®:

  • certifikovaný systém pre výťahové šachty s dlhoročnou skúsenosťou
  • nehorľavý materiál – všetky druhy dosiek CETRIS® sú zaradené do triedy A2
  • suchá a rýchla montáž
  • dosky vo formátoch podľa želania zákazníka
  • žiadne lepenie dosiek v spoji
  • minimálny zásah do stávajúcej nosnej konštrukcie
  • opláštením s doskami CETRIS® dochádza ku zväčšeniu pôdorysu šachty len o hrúbku dosky (12mm) – ide len o minimálne zúženie šírky schodiskového ramena a podesty
  • jednoduchá povrchová úprava (odpadá tmelenie, brúsenie, stierkovanie…)
  • prvotriedny moderný vzhľad výťahovej šachty
  • odborné poradenstvo

Výkres k oplášteniu výťahov:

Stiahnuť informácie