Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace
TEST POINT

Služby a povrchové úpravy

Cementotrieskové dosky CETRIS® môžu byť opracované všetkými bežnými drevoobrábacími strojmi . Na profesionálne opracovanie dosiek by sa mali používať len nástroje z tvrdého kovu. Dosky môžu byť rezané, vŕtané, frézované a brúsené. Dosky je možné pripevniť ku konštrukciám skrutkovaním alebo nitovaním . Prípadne sa môžu dosky CETRIS® na nosnú konštrukciu lepiť alebo použiť príchytky. Obe metódy sa používajú najmä na upevnenie dosiek v systéme zavesených vetraných fasád – pozri fasádne systémy.

Divízia CETRIS podľa požiadaviek zákazníkov delí dosky v pozdĺžnom, priečnom i šikmom smere. Dosky režeme vždy zo základného výrobného formátu 3350 x 1250 mm na špeciálnom zariadení. Minimálne možné rozmery rezaných pravoúhlych formátov dosiek sú 50 x 50 mm. Maximálne možné rozmery rezaných pravouhlých formátov dosiek činia 1225 x 3 325 mm.

Dodávame dosky s vyvŕtanýmiotvormi, vrátane zahĺbení , podľa predloženého vŕtacieho plánu zákazníka.

Celoplošné strojové brúsenie prevádzame pre zhotovenie podlahových brúsených dosiek CETRIS® PDB z dôvodu zníženia hrúbkovej tolerancie na +- 0,3 mm.

Na bočné hrany cementorieskových dosiek CETRIS®podľa priania zákazníkov frézujeme polopero , pero, drážku alebo zrážame hrany.

Pri aplikácii povrchových úprav na cementotrieskové dosky CETRIS® je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických a montážnych postupoch. Doporučené materiály a zásady používania nájdete tu.

Podrobné informácie:


k tejto téme si môžete stiahnúť vo formáte PDF.

Stiahnuť informácie

Predpis pre aplikáciu povrchových úprav:

Stiahnuť informácie