Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

CETRIS® DEKOR

je cementotriesková doska hr. 12 a 14 mm v rozmere 1250 x 625 opatrená akrylátovou mozaikovou dekoratívnou omietkou

CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR je cementotriesková doska hr. 12 a 14 mm vo
formáte 1250 x 625 mm opatrená akrylátovou mozaikovou dekoratívnou omietkou.

Dosky CETRIS® sú dodávané v 4 farebných odtieňoch.

Pri väčšom odbere dosiek je možné po dohode dodať dosky CETRIS® DEKOR aj v inej hrúbke a formátoch. Dosky je možné ľubovolne rezať okružnou pílou s kotúčom opatreným tvrdokovom . Pre čistý a rovný rez je nutné použiť vodiacu lištu a dosky rezať z rubovej strany , takto nedôjde k poškodeniu lícovej plochy. Po reze je nutné hranu ošetriť základným ochranným náterom / dodávaný výrobcom / . Predvŕtanie otvorov sa prevádza vŕtačkou bez príklepu na pevnej podložke. Pre vŕtanie sa doporučuje použiť vrták na kov. Vŕtame zásadne z lícovej strany. Dosky sa používajú predovšetkým ako fasádne obkladové dosky v exteriéri pre zvislé obklady soklov, fasád, výplní zábradlí a ako podhĺady / podbitie strechy / .

Technické špecifikácie:

Základný formát:1 250 x 625 mm
Hrúbka dosky:12 a 14 mm
Plošná hmotnosť:hr. 12 mm - 20 kg/m2 , hr. 14 mm - 23 kg/m2
Služba:podľa požiadaviek zákazníka - rezanie
Povrchová úprava:mozaiková dekoratívna omietka podľa vzorkovníka dosiek CETRIS® DEKOR / štyri odtiene /

Vhodné pre systémy:

Označenie dosiek CETRIS® DEKOR

Upozornenie: vzorkovník farieb je iba orientačný

CETRIS®
DEKOR 212F
CETRIS®
DEKOR 214F
CETRIS®
DEKOR 118F
CETRIS®
DEKOR 222F

Vlastnosti dosiek CETRIS®

Cementotrieskové dosky CETRIS® spájajú výhodné vlastnosti cementu a dreva.

Sú ľahšie ako tradičné cementovláknité dosky, ich pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazu a plesniam ich radí pred štiepkocementové alebo sadrokartónové dosky.

    Zloženie dosky


  • 0%Drevo
  • 0%Cement
  • 0%Voda
  • 0%Hydratačné prísady

Dosky CETRIS® sú:

Nehorlavé

Cementotriesková doska CETRIS® je ohňovzdorná, klasifikácia triedy reakcie na oheň podľa európskej normy EN 13 501-1 je A2-s1, d0–nehorľavá.

Ekologické

Cementotrieskové dosky sú ekologické, priateľské k životnému prostrediu. Neobsahujú nebezpečné látky ako azbest a formaldehyd, sú odolné proti benzínu a olejom.

Mrazuvzdorné

Cementotrieskové dosky CETRIS® sú mrazuvzdorné, boli otestované na 100 zmrazovacích cyklov podľa ČSN EN 1328.

Odolné proti povetrnostným podmienkam

Cementotriesková doska CETRIS® je najlepší materiál pre vlhké prostredie aj pre exteriér vďaka svojej odolnosti proti vlhkosti.

Hygienicky nezávadné

Dosky CETRIS® sú hygienicky nezávadné, nezapáchajú a neobsahujú žiadne nebezpečné látky.

Zvukovo izolačné

Dosky CETRIS® sú zvukovo izolačné (vzduchová nepriezvučnosť 30 – 35 dB).

Odolné proti hubám a plesniam

Vďaka odolnosti dosiek CETRIS® proti vlhkosti sa na povrchu dosiek netvoria plesne.

Odolné proti hmyzu

Cementotrieskové dosky CETRIS® sú pre svoj obsah cementu absolútne odolné voči hmyzu.

Služby a povrchové úpravy

Cementotrieskové dosky CETRIS® je možné opracovávať všetkými bežnými drevoobrábajúcimi strojmi. Pre profesionálne opracovanie dosiek by sa mali používať len nástroje opatrené tvrdokovom. Dosky je možné rezať, vŕtať, frézovať aj brúsiť. Dosky je možné upevňovať ku konštrukciám skrutkovaním poprípade nitovaním. Alternatívne je možné dosky CETRIS® prichytiť k nosnej konštrukcií lepením alebo pomocou príchytiek. Obidva spôsoby sa používajú predovšetkým pre uchytenie dosiek v systéme zavesených odvetraných fasád – viď fasádne systémy.

Divízia CETRIS podľa požiadaviek zákazníkov delí dosky v pozdĺžnom, priečnom i šikmom smere. Dosky režeme vždy zo základného výrobného formátu 3350 x 1250 mm na špeciálnom zariadení. Minimálne možné rozmery rezaných pravoúhlych formátov dosiek sú 50 x 50 mm. Maximálne možné rozmery rezaných pravouhlých formátov dosiek činia 1225 x 3 325 mm.

Dodávame dosky s vyvŕtanýmiotvormi, vrátane zahĺbení , podľa predloženého vŕtacieho plánu zákazníka.

Celoplošné strojové brúsenie prevádzame pre zhotovenie podlahových brúsených dosiek CETRIS® PDB z dôvodu zníženia hrúbkovej tolerancie na +- 0,3 mm.

Na bočné hrany cementorieskových dosiek CETRIS®podľa priania zákazníkov frézujeme polopero , pero, drážku alebo zrážame hrany.

Pri aplikácií povrchových úprav na cementotrieskovej dosky CETRIS® je nutné dbať zásad uvedených v technických a montážnych postupoch. Odporúčané materiály aj zásady používania nájdete tu.

Podrobné informácie:


k tejto téme si môžete stiahnúť vo formáte PDF.

Stiahnuť informácie

Predpis pre aplikáciu povrchových úprav:

Stiahnuť informácie

Balenie, skladovanie, manipulácia a parametre expedovaných dosiek CETRIS®

Cementotrieskové dosky CETRIS® sú ukladané na prepravné drevené podložky , ktoré umožňujú manipuláciu vysokozdvižným vozíkom. Fixácia je zaistená stiahnutím dosiek k podložke páskou priečne, pozdĺžne páskovanie sa zhotovuje iba na prianie zákazníka.

Dosky sú chránené proti poveternostným vplyvom obalom z PE fólie. . Toto balenie nespĺňa podmienky pre dlhodobé vystavenie účinkom poveternostných podienok pri skladovaní\ na nekrytom priestranstve.
Skladovanie cementotrieskových dosiek CETRIS® by malo byť v krytých suchých priestoroch , aby dosky pred ukotvením do konštrukcie nenavĺhaly.

Pri skladovaní dosiek bez povrchovej úpravy je možné pri rovnakom pôdorysnom rozmere ukladať vo viacerích vrstvách na seba. Palety s doskami s povrchovou úpravou nie je možné ukladať na seba.

Pri manipulácii by mali byť dosky CETRIS® uložené na podložke . Pri inom uložení sa s doskami manipuluje vo zvislej polohe. Rovnako ručné prenášanie sa vykonáva výhradne vo zvislej polohe.

Podrobné informácie:

k tejto téme si môžete stiahnúť vo formáte PDF.

Stiahnuť informácie

Informácie a školenia

Potrebujete viac informácii o doskách? Skúste naše školenia alebo nám zavolajte.