Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Obchodné a technické informácie
Objednávky a fakturace

Silniční most

Použití desky CETRIS BASIC tl. 24mm jako spodní bednící plochu mezi nosníky mostní konstrukce.
 

Štát: Česká republika
Miesto: Lípník nad Bečvou
Produkty: CETRIS BASIC

Silniční most

Štát, miesto

Česká republika, Lípník nad Bečvou

Popis

Použití desky CETRIS BASIC tl. 24mm jako spodní bednící plochu mezi nosníky mostní konstrukce.